THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6:
Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau:
Số lượng cần tuyển: 06 viên chức, cụ thể ở từng vị trí việc làm:
– 03 giáo viên: 01 Giáo viên bộ môn Toán, 01 Giáo viên bộ môn Ngữ Văn, 01 Giáo viên bộ môn Lịch Sử
– 03 nhân viên: 01 Nhân viên tổ chức nhân sự, 01 nhân viên thủ quỹ, 01 nhân viên giáo vụ.

TB tuyển dụng

4.PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN