MAY THỜI TRANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I

(Ban hành kèm theo quyết định số 269b/QĐ-TTGDNN-GDTX

Ngày 28  tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6)

 

Tên nghề: May thời trang

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I.

Đối tượng tuyển sinh: tất cả các học viên có độ tuổi từ 15 trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề.

Số lượng mô đun đào tạo: 05

Chứng chỉ được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp I

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ của nghề “May thời trang”;

+ Nhận biết được tính chất cơ bản nhất của một số nguyên, phụ liệu ngành may;

+ Biết được cách vận hành được máy may công nghiệp 1 kim mũi may thắt nút;

+ Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu nữ, áo sơ mi, váy và áo váy;

+ Biết phương pháp may các kiểu quần âu nữ, áo sơ mi, váy và áo váy.

Kỹ năng:

+ Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm;

+ Sử dụng thành thạo máy may 1 kim đảm bảo an toàn;

+ Cắt, may được các kiểu quần âu nữ, áo sơ mi, váy, áo váy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hợp thời trang;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc trên dây chuyền sản xuất hoặc làm việc độc lập tại các cửa hàng may đo thời trang.

Tháiđộ:

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và tác phong công nghiệp.

  1. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề May thời trang người học có đủ trình độ, khả năng làm việc tại các dây chuyền may trong các doanh nghiệp hoặc tự làm nghề và quản lý cửa hiệu do mình tổ chức;

Ngoài ra sau khoá học, nếu có nhu cầu người học có thể tham gia học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II.THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 6 tháng

– Thời gian học tập: 26 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 452 giờ

-Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 28 giờ  (Trong đó: thời gian kiểm tra hết môn:24 giờ,  thời gian thi tốt nghiệp: 4 giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 480 giờ;

– Thời gian học lý thuyết: 93 giờ;

– Thời gian học thực hành: 359 giờ;

– Thời gian kiểm tra, thi: 28 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 04 giờ)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

TT
Mã MH, MĐ
Tên môn học, mô đunThời gian của từng môn học, mô đun (giờ)
Tổng sốTrong đó
Lý thuyếtThực hànhKiểm tra
1MĐ 01Vật liệu may, Thiết bị may, Các đường may cơ bản, An toàn lao động4015214
2MĐ 02Thiết kế, may áo sơ mi thời trang nữ9517735
3MĐ 03Thiết kế, may quần tây thời trang nữ9617736
4MĐ 04Thiết kế, may áo sơ mi, quần tây nam135241056
5MĐ 05Thiết kế, may một số kiểu váy và áo váy11020873
6 Thi tốt nghiệp4  4
 Tổng cộng4809335928

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:

Chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề được xác định dựa trên phiếu phân tích nghề, phân tích công việc nghề May thời trang;

Căn cứ nội dung phiếu phân tích nghề để xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết phải đưa vào chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo.

Các mô đun đào tạo nghề đã được xây dựng đến tên bài; nội dung chính của từng bài; từ đó các cở sở dạy nghề tự xây dựng nội dung bài giảng để thuận lợi cho giáo viên khi lên lớp.

  1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khóa học:

* Thi kết thúc khoá học

Số TTMôn thiHình thức thiThời gian thi
1MĐ 01Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ
2MĐ 02Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ
3MĐ 03Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ
4MĐ 04Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ
5MĐ 05Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ

* Thi tốt nghiệp    

Số TTMôn thiHình thức thiThời gian thi
1– Lý thuyết nghềTrắc nghiệm45 phút
2– Thực hành nghềBài thi thực hành03 giờ
  1. Các chú ý khác.

           – Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trung tâm có thể bố trí tham quan công ty, xí nghiệp.

– Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá./.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

Đặng Ngọc Thu