LỊCH HỌC CẮT UỐN TÓC – TRANG ĐIỂM – KỸ THUẬT LÀM MÓNG

Cắt uốn tóc:
– Thứ 2 đến Thứ 6

– 8h đến 11h30

Kỹ thuật làm móng:

– Thứ 2 đến Thứ 6

– 13h đến 17h

Trang điểm:

– Thứ 2 đến Thứ 6

– 17h30 đến 20h30