Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của Trung tâm, nhằm đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm mới. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

 Tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức có thầy cô trong BGĐ cùng toàn thể các thầy cô trong hội đồng sư phạm Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6.