ĐIỆN LẠNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN LẠNH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP I

(Ban hành kèm theo quyết định số 269c/QĐ-TTGDNN-GDTX

Ngày 28  tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục tường xuyên quận 6)

Tên nghề: ĐIỆN LẠNH

          Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

          Đối tượng tuyển sinh: tất cả các học viên có độ tuổi từ 15 trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề.

          Số lượng môn học và mô đun đào tạo: 04

          Chứng chỉ được cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

          1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh trong tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Nêu được tình hình chuyên ngành tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng trong thực tiễn và tương lai gần;

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.

+ Biết các phương pháp sơ cứu người bị nạn trong điện giật, bỏng lạnh, rơi ngã từ trên cao xuống.

Kỹ năng:

+ Nhận biết, kiểm tra, đánh giá được tình trạng các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra được các thiết bị trong hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị nghề một cách an toàn; biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra;

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.

Thái độ: Yêu nghề, có ý thức vươn lên, có đạo đức nghề nghiệp.

  1. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ sơ cấp người học có thể trực tiếp tham gia làm:

-Thợ sửa chữa, lắp đặt bảo dưỡng tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ cục bộ thông dụng;

– Công nhân tại các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các cơ sở dịch vụ; công ty, tập đoàn thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian đào tạo: 4 tháng

– Thời gian học tập: 18 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 345 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và thi tốt nghiệp: 19 giờ. (Trong đó: thời gian kiểm tra: 15 giờ, Thời gian thi tốt nghiệp: 4 giờ)

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

– Thời gian học các mô-đun đào tạo nghề: 364 giờ

– Thời gian học lý thuyết:  95 giờ;

– Thời gian học thực hành: 250 giờ ;

– Thời gian kiểm tra : 19 giờ. (Trong đó: thi tốt nghiệp 4 giờ)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐTên môn học, môđunThời gian  đào tạo (giờ)
Tổng sốTrong đó
Lý thuyếtThực hànhKiểm tra
MĐ 01Điện cơ bản, Lạnh cơ bản8025523
MĐ 02An toàn, vật liệu, đo lường điện lạnh4020182
MĐ 03Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh dân dụng12030855
MĐ 04Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa điều hoà nhiệt độ cục bộ12020955
Thi tốt nghiệp44
Tổng cộng3649525019

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

( Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

  1. Hướng dẫn sử dụng các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:

Danh mục các môn học, môđun và phân bổ thời gian xem trên bảng trên. Trong từng đề cương chương trình chi tiết đã có hướng dẫn ở cuối, giáo viên căn cứ theo hướng dẫn đó triển khai thực hiện.

  1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học hoặc thi tốt nghiệp:

* Thi kết thúc khoá học

Số TTMôn thiHình thức thiThời gian thi
1MĐ 01Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ
2MĐ 02Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ
3MĐ 03Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ
4MĐ 04Trắc nghiệm  lý thuyết, Bài thi thực hành03 giờ

* Thi tốt nghiệp    

Số TT 

Môn thi

Hình thức thiThời gian thi
1– Lý thuyết nghềTrắc nghiệm45 phút
2– Thực hành nghềBài thi thực hành03 giờ
  1. Các chú ý khác.

           – Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trung tâm có thể bố trí tham quan công ty, xí nghiệp.

– Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá./.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đặng Ngọc Thu