Ban Giám Đốc TT GDNN-GDTX Q6 đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại (online) với Ban cán sự các lớp học

Ngày 26/09/2021 Cô Đặng Ngọc Thu – Giám Đốc, thầy Nguyễn Thành Hoàng – Phó Giám Đốc TT GDNN-GDTX Q6 đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại (online) với Ban cán sự các lớp học để hiểu rõ hơn những khó khăn, thuận lợi của các em học viên từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời giúp các em học tập hiệu quả.
Kính gửi một số hình ảnh họp online về thăm hỏi học viên mồ côi Cha/mẹ do covid ngày 26/9/2021