KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021-2022

Sáng 16/03/2022 các bạn Học Viên Giỏi Trung Tâm GDNN-GDTX Quận 6 tham gia “KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021-2022” tại trường GDTX CHU VĂN AN. Chúc các bạn thành công, đạt nhiều giải thưởng về cho Trung tâm.